Bli smart med bingo

Det är inte särskilt många som förknippar bingo med krångliga spelstrategier och snabba beslut och utmaningar. När man pratar om strategier och svåra beslut i casinovärlden så ligger oftast poker närmast till hands. Där måste man givetvis också ha tur, men kunskap, erfarenhet och skicklighet är också viktiga faktorer för att bli en framgångsrik pokerspelare. Vanligtvis när man tänker på bingo föreställer sig de flesta kanske pensionärer i en bingohall där de spelar tillsammans och dricker kaffe med varandra.

Vetenskapen har en annan bild

Vid institutionen för psykologi vid universitetet i Southampton har man studerat bingospelets inverkan på hjärnan och menar att bingo kanske inte enbart är ett enkelt tidsfördriv utan även ett sätt att hålla hjärnan igång, vilket kan vara särskilt viktigt för äldre personer.

Det har visat sig vid ett antal tester att de personer som spelar bingo regelbundet har bättre minne, snabbare mental hastighet och en bättre förmåga att förstå information i sin närmiljö, jämfört med de personer som inte spelar bingo.

Tid är viktigt

Den viktigaste faktorn tycks vara tid. I bingo rullar spelet på och för att kunna hänga med så måste man vara skärpt. Givetvis finns det andra spel som skärper intellektet, som t.ex. schack och poker, men i dessa spel blir det ofta långa väntetider eftersom man måste vänta på att en annan spelare ska spela färdigt sin tur. Det som gör bingo överlägset är koordinationen mellan ögon och händer under viss tidspress. Det är själva tidsbegränsningen för spelarna, då de ska kontrollera sin bricka och bocka av det utropade numret, som skapar själva nyttan med bingo.

Åldersskillnader

Man testade totalt 112 individer i åldrarna 18–40 år samt 60–82. Ena hälften var aktiva bingospelare och den andra hälften var inte det. Det visade sig att de som spelade bingo tänkte både snabbare och mer precist än de som inte spelade. Det var till och med så att i vissa tester så hade de äldre spelarna bättre resultat än de yngre. Denna studie visar att regelbunden hjärngymnastik är nödvändig för att bibehålla tankeskärpan när vi blir äldre.

De yngre spelarna var i somliga fall snabbare, men de äldre spelarna visade sig vara mer noggranna. En slutats av studien var att det inte räcker med att spela bingo någon enstaka gång för att förbättra sin tankeverksamhet och behålla sin mentala skärpa. För att få ut det bästa av bingospelandet, vad beträffar den förbättrade mentala förmågan, måste man spela regelbundet.

Socialt

En annan aspekt av bingospel, då det sker i en bingohall bland massa andra människor, är den sociala biten av spelet som också är viktig. Det är inte ovanligt att man tar sig tid att dricka en kopp kaffe med sina vänner i bingohallen, och det är inte säkert att man ens spelar varje gång man går dit. Bingohallen utgör en viktig knutpunkt i ett socialt sammanhang vilket är minst lika viktigt för att må bra.